در این قسمت با عنایت به این که برنامه اعتبار بخشی اکثر مراکز توسط ارزیابان دانشگاهها انجام شده است چند نکته خالی از لطف نیست که بیان می شود و در مطالب بعدی تجربه شخصی خودم در استقرار استاندارد ها ی اعتبار بخشی را در اختیار علاقمندان قرار خواهم داد.

1- به کلیه پژوهشگران در این عرصه توصیه می شود موضوع پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستان ها را یکی از موضوعات تحقیق خود قرار دهند 

2- اعتبا بخشی یک مسئول همه فن حریف می طلبد( مدرس -مشاور-طراح- آمارگر -تایپیست- مدیر -....)

3- .....


نوشته شده توسط کارشناس پرستاری وارشد مدیریت  | لینک ثابت |

تدریس دوره های اعتبار بخشی سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391 15:23
تدریس دوره های اعتبار بخشی بیمارستانی ازجمله :

آشنایی با مبانی اعتبار بخشی بیمارستانی

سنجه های اعتبار بخشی

برنامه ریزی و تدوین برنامه عملیاتی استقرار اعتبار بخشی بیمارستانی

مشاوره و راهنمایی در استقرار اعتبار بخشی

و ...... 
نوشته شده توسط کارشناس پرستاری وارشد مدیریت  | لینک ثابت |

قالب تهیه خط مشی و روش اجرایی پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت 1391 17:36


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس پرستاری وارشد مدیریت  | لینک ثابت |ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس پرستاری وارشد مدیریت  | لینک ثابت |

1- مدیریت استراژیک و برنامه عملیاتی (برای مدیران ارشد ،میانی ،عملیاتی و مسئلین دفتر بهبود )


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس پرستاری وارشد مدیریت  | لینک ثابت |

تعاریف و مفاهیم اعتبارسنجی شنبه ششم اسفند 1390 2:39

 

اعتبارسنجی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنجی، از طریق ارزیابی به یک بیمارستان، شهرت، اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد اعطا می کند. اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن بر طبق استانداردهای مکتوب، مصوب و منطبق با استانداردها، به وسیله  افراد مجرب و متخصص انجام می شود. سازمان یا بیمارستانی مورد ارزیابی قرار می گیرد که به صورت داوطلبانه اما رسمی، از سازمان اعتبارسنجی تقاضا نماید و گروه اعتبارسنجی، با استفاده از استانداردهای مرتبط، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می دهد. پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها به آن سازمان اعلام می شود .

 اعتباربخشی بیمارستان به عنوان "یک فرایند خودارزیابی و ارزیابی بیرونی که توسط سازمان های مراقبت بهداشتی برای ارزیابی صحیح سطح عملکردشان در ارتباط با استانداردهای تدوین شده و پیاده سازی روش هایی برای بهبود مستمر" تعریف شده است. اعتباربخشی لزوماتنظیم یکسری استاندارد نیست: ابعاد تحلیلی، توصیه ای و خودارتقایی برای این فرایند وجود دارد. مباحث موازیی پیرامون پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت و حقوق پزشکی وجود دارد، و کاهش خطاهای پزشکی وظیفه ای کلیدی از فرایند اعتباربخشی است. بنابراین اعتباربخشی بیمارستان یکی از اجزاء حفظ ایمنی بیمار است.

به طور کلی دو نوع از اعتباربخشی بیمارستان وجود دارد:

1- اعتباربخشی بیمارستان و مراقبتهای بهداشتی که در سطح ملی رخ می دهد.

2- اعتباربخشی مراقبتهای بهداشتی بین المللی (Wikipedia).

استانداردها13حیطه را، در دو بخش مجزا، در بر می گیرد:

بخش اول: استانداردهای  بیمار محور 7 حیطه

1-دسترسی به مراقبت و تداوم آن

2-حقوق بیمار و خانواده

3-بررسی  بیمار

4-مراقبت از بیماران

5-مراقبت جراحی و  بیهوشی

6-مدیریت دارو

7-آموزش بیمار و خانواده

بخش دوم: استانداردهای مدیریت محور 6 حیطه

1-توسعه کیفیت و ایمنی بیمار

2-پیشگیری و کنترل عفونت

3-مدیریت رهبری و هدایت

4-مدیریت تسهیلات و ایمنی

5-شرایط و آموزش کارکنان

6-مدیریت ارتباط و اطلاعات

اعتبارسنجی با یک ارزیابی درونی یا خود ارزیابی از سازمان (بیمارستان) شروع می شود؛ بعد از آن ارزیابی خارجی به وسیله یک تیم از افراد و گرو ههای مختلف حرفه های پزشکی با تخصص های مختلف که کلیه خدمات سازمان را پوشش می دهد انجام می گیرد. ارزیابی شامل پیمایش و بررسی کلیه زیر سیستم های بیمارستان به منظور اصلاح مستمر کیفیت خدمات بالینی، ساختار، فرایندها، نتایج و عملکرد سازمانی می باشد.

نوشته شده توسط کارشناس پرستاری وارشد مدیریت  | لینک ثابت |

در كشورهاي مختلف روش­ها و ابزارهاي متنوعي جهت ارتقاء كيفيت مراقبت­هاي سلامت تا به امروز بكار گرفته شده­اند. از ميان اين روش­ها، حاكميت باليني براي نخستين بار در NHS انگليس به عنوان استراتژي ارائه شده از سوي دولت و به منظور ارتقاء كيفيت مراقبت­هاي باليني در سال 1998 مطرح شد.(1)

حاكميت باليني چارچوبي است که در آن سازمان­هاي ارايه­دهنده خدمات باليني، در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که درآن تعالي خدمات باليني شکوفا مي­شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازد. حاكميت باليني به طور همزمان توجهش را روي مسئوليت­پذيري جهت حفظ سطح مراقبت­هاي كنوني و نيز ارتقاء وضعيت كيفي مراقبت­هاي آتي مبذول مي­دارد. همچنين مفهومي است كه مي­كوشد روش­ها و ابزارهاي گذشته در سنجش و ارتقاء كيفيت مراقبت­ها ادغام و يكپارچه شوند. در واقع استراتژي واحد و جامعي كه بهبود مستمر كيفيت را در نظام NHS انگليس به عنوان يك مدل سيستماتيك مطرح ساخته است، حاكميت باليني است (1).

مطرح شدن مفهوم حاكميت باليني در سال 1998 سبب شد تا كيفيت در كانون اصلاحات NHS قرار گيرد. اين مفهوم قصد دارد تا تمامي فعاليت­هايي را كه در مسير مراقبت­هاي باليني انجام مي­شوند را ادغام نموده و آنها را در قالب يك استراتژي واحد درآورد. حاكميت باليني شامل مفاهيمي چون: بهبود كيفيت اطلاعات، ارتقاء مشاركت و همكاري بيماران، بهبود كار گروهي و اجرايي نمودن پزشكي مبتني بر شواهد است و  همانند چتري است كه همه چيز هايي كه به حفظ و ارتقاي استاندارد هاي مراقبت از بيمار كمك مي كند، را پوشش مي دهد. اين امر دربرگيرنده تمامي فعاليت­هاي ارتقاء كيفي است كه كادر باليني آنها را روزانه در انجام مراقبت هاي درماني لحاظ مي­دارند. همچنين حاكميت باليني چارچوبي فراهم مي­كند كه در قالب آن، فعاليت­هاي بهبود كيفيت بصورتي هماهنگ و يكپارچه جاي مي­گيرند (2).

آنچه اهميت آن روشن است لزوم بهبود كارايي، اثربخشي و ايمني بيمار است . بدين منظور، مسئوليت­پذيري مراكز ارائه خدمات سلامت مي­بايست افزايش يابد تا از ناهمساني خدمات ارائه شده به بيماران كاسته شود. هم چنين خطاهاي پزشكي به عنوان يك اصل مهم در امر حاكميت باليني مورد توجه قرار گرفته تا بدين طريق مراقبت­هاي نامناسب، ضعيف و غير اثربخش از بين بروند. از طرفي سازمان­هاي مراقبت سلامت از پيچيدگي زيادي برخوردار بوده و ساختار، فرايندها و مديريت آنها براي ارتقاء مراقبت­هاي باليني اهميت زيادي دارد. حاكميت خدمات باليني اين پيچيدگي­ها را تشخيص داده و مي­كوشد تا برخي از اين مسائل و مشكلات را از طريق ايجاد راهكاري ادغام يافته و جامع و حركت مستمر به سمت بهبود كيفيت مرتفع سازد (2).

مدل حاکمیت خدمات بالینی با مفاهیمی که در ادامه این کتاب راهنما می بینید برای غلبه بر مشکلات فوق و اعتمادسازی مجدد مردم، متولد شده است.

نوشته شده توسط کارشناس پرستاری وارشد مدیریت  | لینک ثابت |

دعا یکشنبه هجدهم بهمن 1388 0:6

خدایا مرا وسیله ای برای صلح و آرامش قرار بده

بگذار هر جا تنفر است بذر عشق بکارم

هر جا آزردگی هست ببخشایم

هر جا شک حاکم است ایمان

هر جا یأس است ، امید

هر جا تاریکی هست ، روشنایی و هر جا غم جاری است ،

 شادی نثار کنم

الهی توفیقم ده که بیش ار طلب همدلی، همدلی کنم

بیش از آنکه مرا بفهمند دیگران را درک کنم

بیش از آنکه دوستم بدارند ، دوست بدارم

زیرا در عطا کردن است که می ستانیم

و در بخشیدن است که بخشیده می شویم

و در مردن است که حیات ابدی می یابیم

نوشته شده توسط کارشناس پرستاری وارشد مدیریت  | لینک ثابت |

خط مشي Policy جمعه هجدهم اردیبهشت 1388 6:54
تحقق اهداف سازماني بدون برنامه‌ريزي غير ممكن است؛ به همين دليل
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس پرستاری وارشد مدیریت  | لینک ثابت |

سياست گذاري عمومي: رهيافت‌ها و مدل‌ها جمعه هجدهم اردیبهشت 1388 6:51

ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس پرستاری وارشد مدیریت  | لینک ثابت |